#

Tournament Videos


MATCHES

FINAL (MS) | Riyaz Akbarali (Mumbai) vs Pankaj Pawar (Mumbai)


FINAL (WS) | Kajal Kumari (Mumbai) vs Aisha Mohd. (Mumbai)


SF-1(MS) | Pankaj Pawar (Mumbai) vs Anil Mundhe (Pune)


SF-2(MS) | Riyaz Akabarali (Mumbai) vs Abhshek Chavan (Ratnagiri)


SF-2(WS) | Kajal Kumari (Mumbai) vs Mitali Pimple (Palghar)
Highlights / Invitation

HIGHTLIGHTS: 53rd Senior Maharashtra State Carrom Championship 2017-18


PRIZE DISTRIBUTION: 53rd Senior Maharashtra State Carrom Championship 2017-18