Home : Maharashtra Carrom Association
Menu
Close

Maharashtra Carrom Association
Copyright ©Maharashtra Carrom Association,         All Rights Reserved

Office Bearers:


Maharashtra Carrom Association (Regd.No. E9070 Mumbai)
Affiliated to All India Carrom Federation Recognized by Maharashtra Olympic Association & Maharashtra Kreeda Parishad

Shikumar Lad
Shivkumar U. Lad
President
Jitendra Shah
Jitendra Shah
Chairman
Arun Kedar
Arun R. Kedar
Hon. Secretary
Nathuram J. Patil
Nathuram J. Patil
Vice - President
Bharat Desadla
Bharat Desadla
Vice - President
Manzoor A. M. Khan
Manzoor A. M. Khan
Vice - President
Adv Vivek Ghatge
Adv Vivek Ghatge
Vice - President
Blank
Shantaram Gosavi
Vice - President
Avinash A. Tilak
Avinash A. Tilak
Treasurer
Janardhan V. Sangam
Janardhan V. Sangam
Asst. Secretary
Ajit B. Sawant
Ajit B. Sawant
Asst. Secretary
Dastagir A. Khan
Dastagir A. Khan
Asst. Secretary
Rajesh Rode
Rajesh Rode
Asst. Secretary
Santosh Chavan
Santosh Chavan
Asst. Secretary
Chandrashekhar M. Ajabe
Chandrashekhar M. Ajabe
Member
Pradeep Bhatkar
Pradeep Bhatkar
Member
Ravindra Modak
Ravindra Modak
Member
Yatin Thakur
Yatin Thakur
Member